Tři v jednom

Akce proběhla: 28.10.2018 - 30.10.2018

Tři samostatné družiny, trojí individuální vedení a přístup ke družinovým schůzkách a přesto jeden společný oddíl!

Výlet do kraje hraběte Šporka a soch Matyáše Brauna, společné hry na hřišti, večerní zpívání s kytarou nebo filmový večer, to vše byly jenom nástroje pro hlavní cíl.
Pro společné zážitky, společnou práci i odpočinek. Zkrátka propojení členů všech družin do jednoho celku Lotrů.

4.11.2018 | Tomáš Buriánek 2018 Aktuality