Zde najdete oddílovou klubovnu

Oficiální název oddílu:
Asociace Turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 3802 Lotři
IČ: 71189114

Místo působení:
Hostovského 991
Hronov

Poštovní adresa:
Nám.Čs. armády 110,
Hronov,
549 31

Bankovní spojení:
41331551/0100

Email:
info@lo3.cz

Jsme zapsaní u krajského soudu v HK ve spolkovém rejstříku

Osobní kontakty:

Tomáš Buriánek

Hlavní vedoucí oddílu

Kontakt
tel. 775 951 461

email: burianek.tomas@gmail.com

Lotri-Hronov-nacelnik-04

Další kontakty – sekce Vedoucí