Janek Pohanka

Skřítek ze známé Pohanka crew. Výškou nejnižší, ale za to ten největší nejhouževnatější táborník v oddíle.

Janek je v současné době člen družiny Žabáků, kde si vybudoval silnou pozici. Janek je takový animátor a často přichází jako první s revolučními nápady na trávení volného času před schůzkou. Děti tak po jeho vzoru lezou po stromech, přeskakují po pařezech, prolézají různá nepřístupná místa kolem klubovny a hrají hry, které často nechápeme.