Děláme z hronovských dětí správné Lotry!

Jak se stát Lotrem?

Jsme turistický oddíl mládeže. Členové našeho oddílu jsou vodáci, horolezci, turisté, soutěživí hráči, stavitelé, badatelé, cestovatelé, dobrodruzi a režiséři svého volného času. Lotři za jeden rok zažijí tolik akcí, získají tolik dovedností, navštíví tolik míst, že pravděpodobně již nikdy v dospělosti takto aktivní nebudou. Ale vyrostou z nich zodpovědní, slušní a aktivní lidé, kteří mohou své děti vést ke stejně aktivnímu životu, ke sportu, k lidskosti, jakou zažívají právě v našem oddíle. A tak by se vlastně nechala shrnout naše vize.

Máme oči otevřené, hledáme nové výzvy, nové možnosti trávení volného času a vzděláváme se. Náš turistický oddíl je stabilní alternativou pro výkonnostní sporty v Hronově a okolí. U nás děti nejen sportují, ale také se učí vzájemné toleranci,  snášenlivosti a spolupráci. Naše činnost není cílem, ale prostředkem k výchově. Klubovna Lotrů nabízí bezpečný prostor pro dětské hry, nápady a sny. Zde nezáleží jak je kdo fyzicky zdatný, chytrý, nebo z jakých sociálních poměrů pochází. Všichni jsou zde kamarády a mají společné cíle a plány.

Tradiční hodnoty u nás platí!

Výchova ke službě, k samostatnosti, sounáležitosti, kamarádství, spolupráci, odhodlání postavit se k problému čelem, to jsou nosné pilíře našeho snažení. Jsou to tradiční hodnoty, které ctily dětské oddíly odjakživa a dnešní doba tyto hodnoty jen málo skloňuje. Pojem tradice má u Lotrů hluboký význam. Již samotnému vzniku oddílu předcházela dlouhá pestrá historie vodáckého sportu v Hronově, v němž se zrodili dnešní vedoucí, kteří dětem připravují program, starají se o ně, vaří jim jídlo na táboře, celý rok se po práci schází a připravují např. zahraniční expedici.  Patří jim za to náš veliký dík a měli bychom na ně pamatovat.

Jak se stát členem?

Je ti něco mezi 7 – 9 lety? Můžeš jednou týdně trávit 2 hodiny u nás na schůzce a jednou do měsíce na celo/více-denní akci? Chceš s námi jezdit v létě na 14ti denní tábor? Už jsi viděl naše fotky z akcí? Pokud ano, sleduj vždy na konci prázdnin a na začátku září web a oddílový Facebook. Nalezneš zde informace o náboru. Nábor – to je taková krátká akce obvykle v sobotu dopoledne u nás v klubovně. Tady se potkáme s Tvými rodiči, tady si poprvé podáme ruce.