Lotři na plese města Hronova

Akce proběhla: 19.01.2013

Týden jsme se klepali strachy, abychom nemuseli třeba mluvit do mikrofonu. To proto, že jsme byli paní starostkou pozváni na městský ples za výhru v soutěži „Jedenadvacítka.“ Protože Lotři reprezentovali kromě svého oddílu také své město, rozhodli se jeho představitelé naše šikovné Lotry odměnit.

Ze sportovního rovnou do obleku. Najednou jsme se vzájemně nemohli poznat, ale fakt nám to seklo! Plni napětí a očekávání jsme seděli jako přibití u stolu a odpočítávali minuty do slavnostního ceremoniálu, který vedla paní starostka s panem místostarostou. Průběh je zřejmý i z fotek, proto jej nebudeme popisovat, ale moc si projeveného zájmu ceníme. A co jsme dostali? Kromě uznání a pozornosti také věcné dary, které kluky potěšily.

Máme radost z účasti našich přátel a rodičů. Děkujeme, že jste nás přišli morálně podpořit. Akce nás nabyla pozitivní energií a dlouho na ni budeme vzpomínat.

Autory fotek jsou Lotři a Lokvencovi, kterým děkujeme.

18.5.2013 | Karel Neuschl 2013