Tomáš Buriánek

Hlavní vedoucí a zakladatel oddílu. Je to vážená autorita a formát ve vedení mladého kolektivu. Odchoval několik generací dnes velmi úspěšných vodáků a kvalitních lidí a klade důraz na morální hodnoty. Je výborný vůdce, organizátor akcí a vzor nejen dětem v oddíle, ale právě také mladším kolegům ve vedení oddílu.

Je držitelem:
– Osvědčení o způsobilosti pracovat jako hlavní vedoucí táborů
– Instruktor vodní turistiky
– Zdravotník zotavovacích akcí
– Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající přímou pedagogickou činnost (kurz NIDV)
Tato osvědčení jsou vydaná MŠMT.

 

  • V roce 2011 obdržel ocenění domu dětí a mládeže Déčko Náchod za dlouhodobou dobrovolnickou činnost.
  • V roce 2017 obdržel ocenění od města Hronova za dlouhodobou obětavou práci s dětmi.
  • Je členem sekce vodní turistiky při KČT
  • Jak vidí oddíl a celkově o své roli povídal v rozhovoru v roce 2018

Kontakt
tel. 775 951 461
email: burianek.tomas@gmail.com