Karel Neuschl

Působí v oddíle od svých 12ti let – čili je klasický odchovanec. Dnes Lotrům dělá vedoucího a podílí se na veškeré celoroční činnosti, organizaci a připravě akcí, baví jej správa www stránek a oddílová propagace nejen na internetu. U lotrů nalézá smysluplnost a propojení všeho, co mladý dobrodruh v oddíle prožívá. Cesta je přeci cíl.

Je držitelem:
– Osvědčení o způsobilosti pracovat jako hlavní vedoucí táborů
– Instruktor vodní turistiky
– Zdravotník zotavovacích akcí
– Studium pedagogiky pro vedoucí zájmových útvarů (kurz)

Tato osvědčení jsou vydaná MŠMT.

  • o svém působení v oddíle mluví v rozhovoru v roce 2018

Kontakt
tel. 775 031 950
email: k.neuschl@gmail.com