Tučňáci si místo schůzky povyrazili

Akce proběhla: 19.04.2013

Ve středu si na vodu vyrazili Wolveráci, proto tedy ani Tučňáci nemohli zůstat na ocet. Metuje nám při jarním tání poskytuje dostatek vody a sjetí z Kozenku nevyžaduje příliš velké logistické manévry. 

Jak je z fotek vidno, Lotři si sjezd užili. A užili si i sami sebe, z čehož máme také radost, protože voda je o kolektivu a to už nyní Tučňáci i Wolveráci dobře vědí. Děkujeme tedy všem, kteří se zapojili do příprav těchto menších sjezdů Metuje. Jmenovitě Jendovi, Martinovi, Šimonovi, Fufíkovi a Mírovi.

24.4.2013 | Karel Neuschl 2013 Aktuality Tučňáci