Třetím rokem na dobré cestě

Svézt hendikepované klienty stacionáře na vodě – tak zněl původní záměr při navazování spolupráce dvou poněkud rozdílných organizací. Ta však záhy zcela přerostla původní představu.

Vznikl totiž projekt, který ovlivňuje myšlení lidí a dává si za dlouhodobý cíl propojovat dva zdánlivě rozdílné světy. Svět hendikepovaných a zdravých lidí – to již třetím rokem.

„Na náhodu nevěřím. Jsem přesvědčena o tom, že workshop, na kterém se Cesta seznámila s Lotry, byl naším společným osudem. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že se tento den stane počátkem projektu, který vnesl do činnosti obou našich organizací naprosto nový rozměr.“ Komentuje s úsměvem prvotní setkání Denisa Voborníková, ředitelka stacionáře Cesta z Náchoda.

„Asi nejtěžší chvíli jsme zažili v okamžiku, kdy jsme rodičům našich členů představili zástupce stacionáře, ukázali jim fotografie jejich klientů a oznámili jim, že se jejich děti budou stýkat s postiženými lidmi. To hrobové ticho si ještě dnes pamatuji.“ Popisuje těžké začátky Tomáš Buriánek, hlavní vedoucí dětského vodáckého oddílu Lotři.

Sjeli si řeku, společně opekli buřty na letním táboře, modelovali z hrnčířské hlíny a uspořádali už dva Dny nezávislosti.
„Jako největší přínos vidím v tom, že můžeme veřejnosti ukázat, jak funguje spolupráce zdravých a hendikepovaných dětí. Možná právě ono kvalitní dětství upevňující správné hodnoty je klíčem k dospělosti, kde předsudky nemají své místo.“ Tvrdí dále Voborníková.

Veřejnost se může opět těšit na Den nezávislosti, který se bude konat 6.6.2015, tradičně v parku A. Jiráska v Hronově. První společná akce tohoto roku ale bude již v březnu, kdy nás čeká velký turnaj v bowlingu.

Navazovat budeme společným čarodějnickým rejděním 30. dubna a v létě si sjedeme řeku Metuji. O všech akcích budeme veřejnost včas informovat, společný projekt nadále prezentujeme na internetových stránkách www.spolecnysvet.com

Kontakty a další informace o projektu:

Denisa Voborníková

Ředitelka stacionáře Cesta

tel. 737 219 822, vobornikova@stacionarcesta.cz

Tomáš Buriánek

Vedoucí dětského oddílu Lotři

tel. 775 951 461, info@lo3.cz

16.1.2015 | Karel Neuschl 2015 Aktuality