Pavel Lacko: Dobrovolnictví je to, co člověk udělá sám od sebe pro ty ostatní

V zimě si vzal na starost tréninky v tělocvičně, je první kdo volá s nabídkou pomoci, kdykoliv se koná nějaká akce.  Pro vedoucí je Pavel ztvárněním jistoty, že přijde, že dodrží co slíbil. A tím se výrazně liší od svých šestnáctiletých vrstevníků. Pavla jsme se zeptali na jeho názor na dobrovolnictví.

Odpovědi předbíhají jeho věk.

V kolika letech jsi přišel do oddílu?
Ve 13 letech

Proč jsi tenkrát přišel?
O vodáckém oddílu jsem se dozvěděl poprvé od kamaráda Pepy Jankoviče. Mluvil o Lotrech tak zajímavě a mě to natolik zaujalo, byl jsem natolik zvědavý, že jsem hned v září přišel na nábor mladých Lotrů.

Co považuješ za největší oddílové milníky za dobu svého působení?
Velké plus v oddíle vidím v dokončování naší klubovny, která se postupem času stala naším druhým domovem. Postavili jsme si ji sami bez cizí pomoci, každý z nás do ní dal kus sebe.

Spousta dětí postupně mění své zájmy a není výjimka, že z oddílu odchází. Ty jsi to neudělal. Proč?
U Lotrů jsem zůstal, protože mi přirostli k srdci a také se chci stát v budoucnu dobrým vedoucím.

Co je podle Tebe to dobrovolnictví?
Dobrovolnictví je pro mě to, co člověk udělá sám od sebe pro ty ostatní.

Proč to děláš? Proč trávíš svůj čas tímto druhem práce?
Baví mě být v oddíle, stát se součástí nezapomenutelných zážitků a her.

Dokázal bys říct, co ti dobrovolnictví přineslo? Cítíš se v něčem vzdělanější, nebo samostatnější? Získal jsi nějaké znalosti, které bys jinak nezískal?
Získal jsem spoustu vlastností např. trpělivost a začal chápat druhé. Rád někomu s čímkoliv pomohu a vím, že by mi ostatní také pomohli. Jsme skvělá parta.

Dokázal bys říct, kde vidíš sebe v oddíle třeba za 10 let?
Je těžké říci co bude za týden natož za 10 let, ale doufám, že zůstanu u vodáku, protože vodáci jsou moje druhá rodina.

Je něco, co bys chtěl vzkázat mladším Lotrům?
Nevzdávejte se svých snů, buďte sami sebou a nebojte se vydat ze sebe to, co podle vás dělá člověka člověkem.

9.8.2015 | Karel Neuschl Aktuality Tučňáci Wolweráci Žabáci