Členské příspěvky 2023

Akce proběhla: 22.11.2022

Členský příspěvek na rok 2023 – částka Kč 500 / člena.

Uhradit jej můžete převodem na účet 41331551/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD (vzor: 20100412 pro datum narození 12.4.2010). Do zprávy pro příjemce potom napište jméno dítěte. Velice nám tím zjednoduší přiřazení plateb jednotlivým členům. 

Příspěvky prosíme uhraďte do 15.12.2022, děkujeme. 

Členské příspěvky vedoucích oddílu a instruktorů jsou pro rok 2023 stanoveny na 250,- Kč.

Děkujeme.

1.1.2023 | Tomáš Buriánek Aktuality