Vítek Pohanka

Vítek. Vítek je bystrý neposeda. O neposedy není u Lotrů nouze! Ale jako takhle.. Když se sejdou třeba tři neposedové, čtyři mluvkové a šest torpéd,.. začíná mít družinovka konečně náboj.

Nás překvapuje, jak je Vítek samostatný a jak už bylo zmíněno, bystrý. Na hry a problémy si vytváří vlastní řešení a na letním táboře ani jednou nehledal ešus, protože by samostatností a pořádkem předčil i patnáctileté táborníky!