Členské příspěvky 2020

Akce proběhla: 01.12.2019 - 28.12.2019

logo Lotři - TOM 3802 Hronov

Uhraďte prosím členský příspěvek – částku Kč 500,- do 28. prosince 2019.

Uhradit jej můžete převodem na účet 41331551/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRR, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.

Toto vše zvládněte nejpozději do 28.12.2019.

Členské příspěvky vedoucích oddílu a instruktorů jsou pro rok 2020 stanoveny na 250,- Kč.

Děkujeme.

22.11.2019 | Tomáš Buriánek Aktuality