Členské příspěvky 2019

Akce proběhla: 28.12.2018 - 13.01.2019

logo Lotři - TOM 3802 Hronov

Uhraďte prosím členský příspěvek – částku Kč 500,– do 13. ledna 2019. 

Uhradit jej můžete převodem na účet 41331551/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRR, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.

Toto vše zvládněte nejpozději do 13.1.2019.

Členské příspěvky vedoucích oddílu a instruktorů jsou pro rok 2019 stanoveny na 250,- Kč.

Děkujeme.

 

28.12.2018 | Karel Neuschl Aktuality