Je čas! Platíme příspěvky.

Akce proběhla: 02.01.2018 - 31.01.2018

logo Lotři - TOM 3802 Hronov

Uhraďte prosím členský příspěvek – částku Kč 500,– do 20. ledna. 

Uhradit jej můžete převodem na účet 41331551/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRR, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.

Toto vše zvládněte nejpozději do 20.1.2018.

Členské příspěvky se týkají také vedoucích oddílu a instruktorů.

Děkujeme.

 

2.1.2018 | Karel Neuschl Aktuality