Tadeáš Pajkrt

Tadeáš přišel do oddílu v září v roce 2014 a do party lotrů ihned zapadl. Jeho specialitou je mimořádná schopnost pamatovat si řečené věci a dávat si je do zajímavých souvislostí. Starší děti tak strčí do kapsy s pochopením pravidel her, nebo vytvářením závěrů z řečených informací o celotáborové hře.

Tadeáš je ale jinak také tradiční loupežník. Když zrovna neškrtí svého největšího kamaráda Adama, kuje pikle s jakýmkoliv jiným Žabákem. Tadeáš totiž za kamarády považuje všechny členy v družině a nás baví sledovat, kam se tato nenápadná schopnost vyvine.