Pavel Lacko

Vedoucí družiny Žabáků, zodpovědný kamarád pro ostatní vedoucí a přirozený vzor pro děti.

Když ve 13 letech začal navštěvovat oddíl, ještě sám netušil, jak silné zázemí v hronovské partě Lotrů objeví. Členství pro něho brzy znamenalo mnohem víc, než jen koníček pro volný čas a brzy začal dělat to, co viděl kolem sebe a co mu imponovalo – dobrovolně se zapojil do práce pro oddíl. Nejprve jako instruktor, později jako vedoucí nejpočetnější družiny. Více o jeho názorech na dobrovolnictví najdete například zde.

Je držitelem:
– Absolvent Letní táborové školy (vzdělávání mladých instruktorů)
– Zdravotník zotavovacích akcí (od 03/2019 – osvědčení respektované MŠMT)

Kontakt:

email: pavellackolo3@gmail.com

tel.: 730 959 296