Žabáci

Vojta Kubín

Není větší osobnosti, než je u Žabáků Vojty. Vojta má zcela osobitý přístup ke všem hrám a situacím, do kterých se s ostatními Žabáky dostane. 


Matyáš Němeček

Přišel do oddílu v roce 2014. Matyáš si libuje ve všech hrách a lotrovinách, které zažívá. S Matyášem se nám plní jedno přání – aby areál klubovny byl bezpečným prostorem pro hry a osobnostní rozvoj Lotrů.


Tadeáš Pajkrt

Tadeáš přišel do oddílu v září v roce 2014 a do party lotrů ihned zapadl. Jeho specialitou je mimořádná schopnost pamatovat si řečené věci a dávat si je do zajímavých souvislostí.


Klára Dostálová

Je veselá za každé situace, neobvykle houževnatá a kdyby neměla dlouhé vlasy, mohli byste si myslet, že je to kluk.


Adam Špáta

Do oddílu přišel v roce 2014 s dalšími mladšími kamarády, se kterými tvoří silnou partu. Tak silnou, že žádná hra není o nic horší, než jakákoliv jiná skvělá hra.


Anička Chocholáčová

Jak se říká: „Tichá voda břehy mele,“ tak i Anička prožívá členství u Lotrů. Je vlastně velmi tichá, až nenápadná, ale najdete ji u každé lotroviny.


Hubert Smutný

Rozhodně není smutný. Má naprosto otevřenou mysl a nenechává se ničím svazovat.