Tučňáci

Tonda John

Jakmile přišel Tonda do oddílu, bylo jasné, že zrovna tady je jeho místo.


Lukáš Karlík

Lukáš je členem od roku 2017.


Vráťa Vítek

Vráťa sem stal Lotrem na podzim v roce 2015 a přes rok toho stihne opravdu hodně. Kromě schůzek je totiž příznivec táborů a vody.


David Hrubý

David k nám přivítal po vydařeném táboře v září 2013